imgloader
Search Popup Default
Mobile X
Mobile X

Conditions of Use

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ


Στην ιστοσελίδα(site) ενδέχεται να περιέχονται τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες, στα οποία  άμεσα θα προβαίνει η  επιχείρηση «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ»  σε διόρθωση μόλις υποπέσουν στην αντίληψη της, κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. Η  «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ» ελέγχει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποκλειστικά για δικούς της λειτουργικούς και σκοπούς ασφαλείας, δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για οποιαδήποτε άλλη  χρήση ή σκοπό για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή την μη παραβίαση αυτού.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρόλο που έχει καταβληθεί και θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με διαρκή αναβάθμιση της ιστοσελίδας προκειμένου να αποκλειστεί η εμφάνιση ιών ή άλλων κακόβουλων λογισμικών σε αυτή την ιστοσελίδα, η «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ» αποποιείται κάθε ευθύνης που ενδεχομένως ανακύψει  από κάθε είδους σφάλματα και ιούς όπως επίσης για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, που αποδεδειγμένα οφείλεται  είτε σε χρήση / αντιγραφή / φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα  μέτρα ασφάλειας όπως προγράμματα προστασίας από ιούς. Η χρήση και περιήγηση στην ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι κάθε χρήστης ρητά αποδέχεται  και αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη και καλείται να καλύψει κάθε δαπάνη σε ενδεχόμενη ανάγκη επιδιόρθωσης των συστημάτων που ο ίδιος χειρίζεται προκειμένου να εισέλθει  και να παραμείνει στην ιστοσελίδα και γίνεται αποκλειστικά με δικό του κίνδυνο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ» αποποιείται κάθε ευθύνης, αν και απευθύνεται σε εξειδικευμένους τεχνικούς,  σε περίπτωση  μη διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας, για την παύση του συνόλου ή μέρους των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα μπορεί να προκύψει και μπορεί να προκαλέσει αναπάντεχη δυσλειτουργία.

Επιπλέον, η Επιχείρηση  για τυχόν ξένο, άλλο διαδικτυακό τόπο στον οποίο ο επισκέπτης εγχειρήσει να επισκεφτεί δεν αναλαμβάνει  καμία ευθύνη μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Για καλύτερη και διαδραστική χρήση του επισκέπτη παρέχεται δυνατότητα συνδέσεων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σε άλλους ιστότοπους  η «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ»  δεν έχει γνώση, δεν σχετίζεται και δεν αποδέχεται το περιεχόμενο των τρίτων ιστοτόπων. Μόνοι υπεύθυνοι για τους άλλους ιστότοπους που επισκέπτονται οι χρήστες είναι οι διαχειριστές τους όπως αναγράφεται στους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ»  και το ηλεκτρονικό της κατάστημα και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ» και του www.e-kamoutsas.gr [1]  και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, όλα τα έγγραφα, τα αρχεία, τα κείμενα, τα προϊόντα, τα σήματα, διακριτικοί τίτλοι των φωτογραφιών, τα εξαρτήματα που αναρτώνται  σε αυτόν τον ιστότοπο, πνευματικών δικαιωμάτων είτε  αποκλειστικά της «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ» είτε έχουν δωθεί με άδεια χρήσης από τρίτους κατόχους, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που αναρτώνται  στον παρόντα ιστότοπο  προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ακολούθως  η αντιγραφή, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δημιουργό, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή, μεταφορά, downloading, δεν επιτρέπεται εκτός αν προηγηθεί άδεια της «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

ΣΥΝΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εφόσον δεν προβλέπεται το αντίθετο στους παρόντες όρους χρήσης, οι επισκέπτες  / χρήστες της σελίδας συμμορφούμενοι με τα συναλλακτικά ήθη την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, έχουν περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου και συμφωνούν να κάνουν χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.

Ο  διαδικτυακός τόπος λειτουργεί σύννομα, ακολούθως για την αποδοτικότητα του ιστότοπου  οι χρήστες συμφωνούν να κάνουν σύννομη χρήση του παρόντος. Δεσμεύονται  ότι θα αποφεύγουν να ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή καθιστά αδύνατη την ομαλή / σύννομη χρήση του ιστότοπου εγκαθιστώντας βλαβερά αρχεία  και προγράμματα καθώς  και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες. Επίσης δεσμεύονται ότι δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστότοπου ή να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της επιχείρησης.

Στα πλαίσια της χρήσης αυτής δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια βλάβης και επηρεασμού της λειτουργικότητας του.

Επιπροσθέτως, απαγορεύεται , με μεθόδους  συλλογής  δεδομένων η αντιγραφή  και περαιτέρω χρήση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του ιστότοπου , ή η εγκατάσταση βλαβερών αρχείων και προγραμμάτων. Ομοίως δεν επιτρέπεται  χωρίς προηγούμενη άδεια η εγκατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο, διαφημιστικών μηνυμάτων.

Επιπλέον απαραίτητη είναι και η χορήγηση άδειας από την επιχείρηση, άλλως η επιχείρηση επιφυλάσσεται με κάθε νόμιμο δικαίωμα της για τη δημιουργία ή και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ» επιφυλάσσεται προς διεκδίκηση κάθε απαίτησης δυνατή να προκύψει από  κάθε θετική και αποθετική ζημιά αποτελέσματος παράνομης συμπεριφοράς οπουδήποτε τρίτου και αντίθετης στις ισχύουσες προϋποθέσεις και όρους χρήσης που αντιβαίνει στον ισχύον ελληνικό δίκαιο.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το περιεχόμενο και η μορφή  της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να μεταβληθεί από την «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ» ανά πάσα στιγμή. Αν κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο η επιχείρηση μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας λόγω  αναβάθμισης ή εργασιών υποστήριξης ή συντήρησης, ενημέρωσης του περιεχομένου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Τέλος, οποιαδήποτε στιγμή  χωρίς προειδοποίηση ,δικαιούται να διακόψει την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η τοποθέτηση διαφημίσεων στον ιστότοπο www.e-kamoutsas.gr [1] με περιεχόμενο προϊόντα ή υπηρεσίες της  επιχείρησής μας ή τρίτων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο καθίσταται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης.

Για την επιχείρηση «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ» όσον αφορά  διαφημιστικά banners τρίτων εταιριών δεν ανήκει στον ευρύτερο έλεγχο της  το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων ή άλλης μορφής  και, ως εκ τούτου, αποποιείται κάθε ευθύνης έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο αυτών σχετικά  με παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας. Εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά υπεύθυνοι καθίστανται οι  διαφημιζόμενοι, χορηγοί ,αφού η επιχείρηση με κάθε τρόπο έχει λάβει τις διαβεβαιώσεις από τους τρίτους ότι το περιεχόμενο τους να είναι μη παραπλανητικό και σύννομο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, που μαζί διέπουν την εν λόγω πρόσβαση και χρήση.

Η Επιχείρηση «ΚΑΜΟΥΤΣΑΣ» δύναται να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους Χρήσης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς να απαιτείται εκ νέου αποδοχή των όρων από τον χρήστη, ούτε γνωστοποίηση των τροποποιήσεων σε αυτόν.

Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να μεριμνά ώστε να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για να ενημερώνεται σχετικά με τροποποιήσεις τους.

Δια της συνέχισης της πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και της χρήσης τους, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται τους Όρους Χρήσης με το εκάστοτε τροποποιημένο περιεχόμενό τους.

ΔΙΚΑΙΟ

Το ελληνικό δίκαιο διέπει τις Προϋποθέσεις και τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ όπως  την Πολιτική Απορρήτου  και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή ή διαγραφή τους, επιπλέον στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας και της Αττικής θα υπάγεται οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει.

Email και Τηλέφωνο επικοινωνίας

Οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@kamoutsas.com  ή στο τηλέφωνο  +302102829054 για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την παρούσα ιστοσελίδα  και τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και την Πολιτική Απορρήτου.